Những lời an ủi lúc một ai đó đang buồn dường như thật quá…vô dụng. Thay vào đó, hãy hành động đi nào!

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Theo Pose