Sẽ chẳng ai có thể gần gũi chúng ta hơn cha mẹ nhưng hiếm khi chúng ta đánh giá cao tình yêu thương của họ khi tuổi đời còn trẻ.

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-1

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-2

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-3

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-4con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-5

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-6

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-7

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-8

con-cai-den-gia-moi-biet-cam-on-cha-me-9
Theo Vũ Phong – brightside – Emdep