Cả chủ quán và nhân viên đều là người khiếm thính nhưng phục vụ rất nhanh nhẹn và thân thiện với khách.

Theo Ngôi Sao