Như vậy đến thời điểm này, dịch tả heo châu Phi đã tấn công gần như toàn bộ các khu vực trên cả nước, với khoảng 40 tỉnh thành công bố dịch.

Trước tình hình phức tạp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đã nhắc nhở các địa phương lưu ý tình trạng dịch bệnh còn xảy ra.

Thiên Kim – Theo Trithuctre