Sự xuất hiện của một khu đô thị kiểu mẫu với môi trường sống bền vững sẽ hoàn thiện bức tranh phát triển hài hòa giữa du lịch, thương mại, xã hội tại Nam đảo, đưa nơi đây trở thành tương lai thịnh vượng của Phú Quốc.

 D.T
Theo Motthegioi