Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm

Nếu không có máy sấy hay lô cuốn tóc, bạn có thể dùng cặp tăm để tạo những lọn xoăn rối xinh xắn.

 
Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm Theo Phununews

Mẹo tạo kiểu tóc xoăn sóng nước chỉ cần cặp tăm