Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng và thông qua nhiều quyết sách quan trọng để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2020.

Ngày 27/6/2020, Nam A Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Tại đây, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng và thông qua nhiều quyết sách quan trọng để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2020. Trong đó, thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2019 Nam A Bank đã phát huy tốt lợi thế có sẵn, nắm bắt được cơ hội thị trường và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao trong năm 2019, từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả trong lộ trình tái cơ cấu.

Năm 2019, hoạt động Nam A Bank đạt nhiều kết quả tích cực như: Tổng tài sản: 94.687 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2019 ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 925 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm 2019; Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 113% kế hoạch, nợ xấu kiểm soát tốt…

Cuối tháng 11/2019, Nam A Bank chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đạt chuẩn Basel II trước hạn.

Sự kiện này khẳng định hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững của Nam A Bank, đáp ứng nhiều quy định khắt khe về hệ thống quản trị rủi ro và công nghệ theo chuẩn quốc tế; Moody’s cũng đã tiếp tục duy trì mức tín nhiệm B2 đối với hạng mục tiền gửi dài hạn, đồng thời đánh giá triển vọng ổn định lâu dài trong hoạt động.

Theo phân tích của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế này, Nam A Bank phát triển ổn định, chất lượng tài sản có sự cải thiện đáng kể.

Năm 2020, Nam A Bank xác định “Duy trì mức tăng trưởng phù hợp tình hình thị trường và chú trọng củng cố nền tảng hoạt động”, tiếp tục định hướng chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” nhằm đảm bảo phát triển bền vững và hướng đến mục tiêu quản trị “Củng cố, ổn định, tăng trưởng”.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đặt nhiều chỉ tiêu cơ bản như: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019; Huy động đạt 92.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2019; Dư nợ cho vay Cá nhân và Tổ chức kinh tế đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của NHNN; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo quy định NHNN…

Những chỉ tiêu quan trọng này sẽ là tiềm lực tài chính vững chắc để Ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tạo những bước ngoặt mới trong hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, Nam A Bank đặt mục tiêu vào top 17 ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất.

Mức chia cổ tức cổ đông thông qua 14.65%. Nam A Bank chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm mục tiêu hỗ trợ cho kế hoạch tăng vốn điều lệ, giúp ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định để tiếp tục phát triển bền vững và lớn mạnh hơn.

Các cổ đông Nam A Bank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động, thông qua việc mở thêm 5 chi nhánh mới trong năm 2020.

Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng trong năm 2020. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Đây là một trong những giải pháp tối ưu để ngân hàng tăng cường tiềm lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua nhiều quyết sách quan trọng về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng, chiến lược nhân sự, kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ bằng việc đẩy mạnh “số hóa” ngân hàng trong mọi lĩnh vực hoạt động….

Theo Vân Thư (chatluongvacuocsong)