Đây là những thời điểm đại kỵ gây bất lợi đối với vận thế không thể không để ý dành cho 12 con giáp.

nam-dai-ky-cua-12-con-giap-xui-xeo-va-den-dui-co-du-tuyet-doi-khong-duoc-xem-thuong

Tuổi Tý

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tý, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này vận thế vô cùng bấp bênh.

– Gặp phải năm Sửu do tuổi Tý với tuổi Sửu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp phải năm Ngọ, vận tình cảm sẽ gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Mùi vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Sửu

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Sửu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Tý do tuổi Tý với tuổi Sửu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Mùi vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Ngọ vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

nam-dai-ky-cua-12-con-giap-xui-xeo-va-den-dui-co-du-tuyet-doi-khong-duoc-xem-thuong1Tuổi Dần

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Dần, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Hợi do Tuổi Dần với Tuổi Hợi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Thân vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Tỵ vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Mẹo

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Mão, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Tuất do Tuổi Mão với Tuổi Tuất phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Dậu vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Thìn vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Thìn

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Sửu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Dậu do Tuổi Dậu với Tuổi Thìn phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Tuất vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Mão vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Tỵ

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tỵ, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Thân do Tuổi Tỵ với Tuổi Thân phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Hợi vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Dần vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Ngọ
nam-dai-ky-cua-12-con-giap-xui-xeo-va-den-dui-co-du-tuyet-doi-khong-duoc-xem-thuong2– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Ngọ, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Mùi do Tuổi Ngọ với Tuổi Mùi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Tý vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Sửu vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Mùi

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Mùi, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Mùi do Tuổi Mùi với Tuổi Ngọ phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Sửu vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Tý vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Thân

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Thân, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Tỵ do Tuổi Thân với Tuổi Tỵ phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Dần vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Hợi vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Dậu

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Dậu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Thìn do Tuổi Thìn với Tuổi Dậu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Mão vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Tuất vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Tuất

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tuất, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Mão do Tuổi Tuất với Tuổi Mão phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Thìn vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Dậu vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Hợi

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Hợi, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Dần do Tuổi Hợi với Tuổi Dần phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Tỵ vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Thân vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo QTCS