Trang chủ Tags Câu nói trí tuệ

Tag: câu nói trí tuệ

36 câu nói trí tuệ của người Do Thái giúp bạn sống khôn ngoan...

Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. 1. Một hành trình ngàn dặm khởi đầu từ bước đi đầu tiên. 2. Một...

Tin Nổi bật