Trang chủ Tags đóng BHXH

Tag: đóng BHXH

Chú ý: Quy định mới nhất về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày...

Từ ngày 01/01/2018, bắt đầu áp dụng quy định mới về tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo Luật BHXH 2014. Cụ thể, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc...

14 khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ 1/1/2018 người dân cần chú...

Từ ngày 01/01/2018, bên cạnh lương tháng đóng BHXH sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, tiền lương tháng...

Năm 2018, không đóng BHXH cho người lao động có thể ở tù đến...

Từ ngày 01/01/2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động...

Tin Nổi bật