Trang chủ Tags Một lần đến nhà sếp chơi

Tag: Một lần đến nhà sếp chơi

Một lần đến nhà sếp chơi, tôi thôi ngay ý định “tơ tưởng” vì...

Thấy sếp vui vẻ, xởi lởi lại có ý với mình nên tôi cũng có phần đong đưa, nhưng sau hôm về gặp vợ sếp thì tôi sợ hẳn. Tôi tốt nghiệp đại xong thì...

Tin Nổi bật