Trang chủ Tags Thiện ác

Tag: thiện ác

Nhân tướng học: Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển

Trong nhân tướng học, có câu: “Tướng tùy tâm sinh”, tức là nói nội tâm của một người là như thế nào thì sẽ có tướng mạo như thế ấy. Tướng mạo một người...

Tin Nổi bật