Thông tin về việc thạch tín xuất hiện trong nước mắm với hàm lượng vượt ngưỡng cho phép đã và đang khiến nhiều người hoang mạng. Vậy thật sự thạch tín tác động gì đến nước mắm và người sử dụng?

thach-tin-da-thay-doi-nuoc-mam-ra-sao

Theo Kul